Phòng nghỉ rất đẹp và thoáng, nhiều cây và hoa. Chắc chắn sẽ quay lại mỗi lần đi công tác

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on Twitter