Bạn vui lòng liên hệ với Hoalu Hotel theo địa chỉ :

Phone: (+84) 02123 755 599

Hotline01656 375 205 – 01656 059 871

Email: hoaluhotelsonla@gmail.com

Address: 533 Trần Đăng Ninh – Thành Phố Sơn La

Facebook: https://www.facebook.com/Hoaluhotel.sonla/?fref=ts

Hoặc gửi thông tin nhắn trực tiếp tới chúng tôi thông qua form bên dưới